Aktualności Aktualności

Powrót

Akcja "Przerwany marsz"

Akcja "Przerwany marsz"

W dniu drugiego września 2019 roku – uczniowie, rodzice, dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Blachowni rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą Świętą, a następnie już w szkole celebrowali to wydarzenie podczas uroczystego apelu.

Uroczystości odbyły się w obecności, zaproszonych przez kierownictwo placówki, gości – przedstawicieli lokalnej społeczności i władz Miasta Blachownia. Pani Dyrektor Beata Kaczmarek przedstawiła także gości specjalnych – byli nimi Pan Ryszard Woźniakowski (emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby) wraz z małżonką Jadwigą Woźniakowską, jako przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny. Uczestnikami spotkania byli również pracownicy nadleśnictwa – Marcin Gibaszek i Michał Kulej.

Inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych i oddała głos Panu Woźniakowskiemu, który w krótkim wystąpieniu opowiedział zgromadzonym o swoich doświadczeniach szkolnych i przeżyciach z okresu II Wojny Światowej. Następnym punktem programu było, wspólne z szanownymi seniorami, przywitanie w szkolnej społeczności klas pierwszych. Apel zakończyło przedstawienie zgromadzonym składu grona pedagogicznego i omówienie spraw organizacyjnych.