Aktualności Aktualności

Powrót

Leśne Gospodarstwa Węglowe – wyznaczenie powierzchni.

Leśne Gospodarstwa Węglowe – wyznaczenie powierzchni.

W dniu 15.01.2018 r. na terenie leśnictwa Aleksandria, w oddziale 169 k, wyznaczono granice powierzchni, która ma zostać objęta działaniem dodatkowym w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.

To pierwsza z dziesięciu powierzchni, których granice zostaną wytyczone w bieżącym roku w Nadleśnictwie Herby. Działania dodatkowe na tych powierzchniach polegać będą na wprowadzeniu podsadzeń bukowych w drzewostanach z panującą sosną, a także brzozą i modrzewiem. W oddziale 169 k, pod koniec ubiegłego roku, wykonano zabieg trzebieży wczesnej. W dniu 15 stycznia, poza wyznaczeniem terenu pod przyszłe podsadzenie, dokonano korekty zabiegu TW poprzez wyznaczenie drzew do usunięcia. Działania te miały na celu stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu buka, który będzie wprowadzony na w/w powierzchni w ramach podsadzeń produkcyjnych.