Aktualności Aktualności

Powrót

Podsumowanie akcji „sprzątaMY”

Podsumowanie akcji „sprzątaMY”

W dniu 20 września Nadleśnictwo Herby, wychodząc naprzeciw inicjatywie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowało akcję uprzątania terenów leśnych w ramach inicjatywy „sprzątaMY”.

Dzięki współpracy ze szkołami podstawowymi z miejscowości Herby, Hutki, Kochanowice i Lisów – w sprzątaniu lasów wzięło udział ponad stopiędziesięcioro uczniów tych placówek. Nadleśnictwo zapewniło wyposażenie w rękawice i worki na śmieci oraz opiekę i udział pracowników. W trakcie akcji uprzątnięto znaczne obszary obrzeży lasów i te położone w pobliżu miejsc parkingowych. Zebrane śmieci nadleśnictwo wywiozło na wysypisko.