Asset Publisher Asset Publisher

Back

Usunięcie Awarii telefonów w Nadleśnictwie

Usunięcie Awarii telefonów w Nadleśnictwie

Awaria telefonii IP została zdiagnozowana i usunięta.

Awaria telefonii IP została zdiagnozowana i usunięta. Przywrócono tym samym możliwość odbierania połączeń przychodzących spoza sieci WAN Lasów Państwowych.